• Support: 0919.20.70.89
  • Email us: vanthuan2206@gmail.com
  • Working Hours: 08:00-17:00

Thiết Kế Cao Ốc

Cao ốc là gì ?

Cao ốc hay nhà cao tầng là thể loại công trình có tên gọi chính xác là nhà ở cao tầng hay cao ốc nhà ở. Cao ốc được thiết  kế dùng để ở, làm văn phòng cho thuê, …Với sự phân loại cao ốc hiện nay của nhiều nước thì cao ốc được chia theo số tầng cao đạt được theo các cấp 9-15 tầng, 15-25 tầng, 25-40 tầng, và trên 40 tầng thì được gọi là nhà chọc trời.

 

Một số hình ảnh thiết kế cao ốc

slider
hình ảnh không tìm thấy